Hepicon login lid worden contact opnemen

NHPR - Nederlandse Health Professionals Reumatologie

Sta Stil bij ReumaDe doelstellingen

De NHPR is de organisatie van disciplinaire en multidisciplinaire activiteiten gericht op:

  1. de bevordering van primaire preventie (voorkomen van reumatische aandoeningen)
  2. vroegtijdige ontdekking van reumatische aandoeningen en een kwalitatief hoogstaande behandeling
  3. zorg en voorlichting die bij patiƫnten met reumatische aandoeningen moet leiden tot een beter functioneren en welbevinden op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied

Methode

De NHPR tracht deze doelstelling te bereiken door het:

  • bevorderen van kennis en vaardigheden van health professionals ten aanzien van onderzoek, behandeling, voorlichting en zorg en het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden, protocollen en scholings- en voorlichtingsmateriaal;
  • bevorderen van (regionale, nationale en internationale) samenwerking en uitwisseling van kennis binnen en tussen verschillende disciplines (artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, sociaal wetenschappers, onderzoekers en andere in de reumatologie werkzame disciplines) ten aanzien van onderzoek, behandeling, voorlichting en zorg;
  • beheren en verspreiden van informatie over onderzoek, behandeling, voorlichting en zorg ten behoeve van de eigen leden en ten behoeve van andere doelgroepen (artsen, overheid, patiĆ«nten, publiek,..).